lijevim2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Uska kamena ograda je sačinjena od panela (žica fi 5/5mm), masivnih stubova 120x60mm (>< 3mm) te sitnog spojnog materijala.

Debljina odnosno širina ograde je 120mm koja se popunjavaju kamenom (najbolje granulacije 50-80mm).

Na stubovima su fabrički ugrađeni navoji za pričvršćivanje panela tako da nema potrebe za dodatnim bušenjem suba i oštećenja Zn- sloja i plastifikacije a ujedno pojednostavljuje samu montažu.

Kompletna ograda je cinčana te plastificirana u bojama prema RAL karti.

Standardne visine USKE KAMENE OGRADE: 630mm, 830mm, 1030mm, 1230mm, 1530mm, 1730mm i 2030mm.

 

 

Uska kamena ograda - foto galerija